OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vítejte na našem webu www.cz.malinia.shop, jejímž vlastníkem je společnost Stenik Digital LLC (dále jen: „Stenik Digital“, „Malinia“, „společnost“, „my“, „nás“, „naše“). Tato webová stránka byla vytvořena za účelem informování veřejnosti o společnosti a jejích službách. Jako návštěvníka naší webové stránky vás žádáme, abyste respektoval/a všechny obchodní podmínky uvedené níže. Prohlížením a používáním naší webové stránky potvrzujete, že jste zde uvedené podmínky četl/a, porozuměl/a jim, souhlasíte s nimi a plně je akceptujete.

Vlastník této webové stránky se svědomitě pokusí zajistit přesnost informací na této webové stránce. Současně si vlastník vyhrazuje právo změnit obsah webové stránky nebo přerušit její aktualizaci bez předchozího upozornění, z toho důvodu nenese žádnou zodpovědnost za obnovení webové stránky. Vlastník webové stránky má rovněž právo kdykoliv změnit služby, produkty, ceny nebo programy popsané na této webové stránce bez předchozího upozornění. Než budete informací uvedených na této webové stránce užívat, ověřte si jejich přesnost u společnosti. Používání ochranné známky, jež patří vlastníkovi webové stránky, je povoleno pouze s předchozím souhlasem vlastníka webové stránky. Veškeré texty, obrázky a další obsah zobrazované na této webové stránce, byly zvoleny a upraveny vlastníkem webové stránky, z toho důvodu jde pouze o informativní data sesbíraná za účelem prezentace služeb Stenik Digital LLC.

ONLINE OBCHOD cz.malinia.shop

Obecné obchodní podmínky tohoto e-shopu byly sestaveny v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele, Zákonem o ochraně osobních údajů, Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR), Zákonem o elektronických komunikacích a rovněž s ohledem na mezinárodní zákony o online podnikání.

Obecné obchodní podmínky popisují provoz e-shopu, práva a povinnosti uživatele a online obchodu, a regulují obchodní vztah mezi online obchodem a kupujícím. Kupující je povinen řídit se Obecnými obchodními podmínkami, které nabývají platnosti ve chvíli zakoupení produktu (odeslání online objednávky). Při odesílání objednávky je kupující vždy upozorněn na existenci Obecných obchodních podmínek a odesláním objednávky stvrzuje, že je s nimi obeznámen.

CENA ZBOŽÍ

Všechny ceny na online obchodě cz.malinia.shop  jsou uvedeny v CZK a zahrnují DPH. Ceny jsou platné ve chvíli odeslání objednávky a nemají předem určenou hodnotu. Nabídka je platná až do odvolání. Slevy a další propagace obecně nejsou kumulativní.

Navzdory našim nejlepším snahám poskytovat aktuální a přesné informace může být cenění nepřesné. V takovém případě nebo v případě, že se cena produktu v průběhu zpracovávání objednávky změní, společnost umožňuje kupujícímu nákup zrušit.

ZPŮSOB PLATBY

Online obchod podporuje tyto způsoby platby:

 • Dobírka – kupující zaplatí v hotovosti doručovateli, který mu objednané zboží přiveze na předem smluvenou adresu.

NÁKLADY NA DOPRAVU ZBOŽÍ

Kupující je při nákupu produktu/produktů povinen zaplatit náklady na dopravu při doručení zakoupeného zboží krom případů, kdy je u objednaného zboží uvedeno „poštovné zahrnuto v ceně“ nebo „poštovné zdarma“.

Pro doručování na území České republiky využíváme služeb PPL. Objednané zboží bude doručeno na adresu, kterou kupující uvedl jako doručovací adresu. Při samotném doručení zboží a při platbě na dobírku kupující zaplatí kurýrovi plnou částku uvedenou na faktuře.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A PROCES NÁKUPU

Kupující má možnost objednat požadované zboží prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online obchodu. Než dojde k potvrzení objednávky, kupující má možnost svou objednávku zkontrolovat a případně změnit zvolené produkty a jejich množství. Po potvrzení objednávky může kupující objednávku změnit jedině prostřednictvím e-mailu až do doby doručení.

Proces nákupu:

 • 1. krok: Kupující vybere požadovaný produkt z nabídky uvedené na online obchodu, zvolí množství produktu a pak svůj výběr potvrdí kliknutím na ikonku přidat do košíku.  V případě zakoupení několika různých produktů je tento postup nutné opakovat u každého zvlášť. Jakmile je výběr produktu dokončen, zákazník má možnost vidět přehled obsahu objednávky. Jakmile objednávku zkontroluje, může přikročit k objednávce samotné prostřednictvím tlačítka přejít k pokladně. Proces končí výběrem způsobu dopravy a platby a kliknutím na tlačítko objednat.
 • 2. krok: Po odeslání objednávky obdrží zákazník na svou e-mailovou adresu oznámení o přijetí objednávky. V tomto kroku má zákazník opět možnost zkontrolovat obsah objednávky. Pokud při nákupu došlo k chybě, zákazník má možnost objednávku zrušit. Zákazník má možnost objednávku zrušit do 2 hodin od odeslání objednávky. V případě zrušení objednávky e-mailem je ve zprávě nutné poskytnout následující informace:

Předmět e-mailu: Zrušení objednávky;

Obsah e-mailu: a) název produktu, b) jméno a příjmení zákazníka, c) adresa zákazníka.

 • 3. krok: Pokud kupující objednávku nezruší, objednávka pokračuje dál k prodejci a následnému zpracování. Po přijetí objednávky prodejce zkontroluje dostupnost objednaných produktů a objednávku potvrdí nebo odmítne (za uvedení důvodu). Jakmile prodejce objednávku potvrdí, pošle kupujícímu e-mailem oznámení o předpokládaném datu doručení. Pokud jsou objednané produkty skladem, prodejce produkty během 1 pracovního dne vhodně zabalí a odešle balíček na zákazníkem uvedenou adresu.

  Kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím je uzavřena v momentě, kdy kupující potvrdí objednávku (kupující obdrží e-mail o stavu objednávky). Od toho momentu jsou všechny ceny a podmínky nákupu neměnné a platné jak pro prodejce, tak pro kupujícího. Kupní smlouva je uložena v elektronické podobě na serveru společnosti.

Uživatel má možnost svou registraci na webových stránkách kdykoliv zrušit. Může tak učinit tím, že prodejci napíše a vyžádá si zrušení registrace. Než však uživatel o zrušení registrace požádá, musí nejdříve urovnat jakékoliv nesplněné závazky, které vůči prodejci má.

Bezpečnostní upozornění k používání produktů

Než budete všechny produkty používat, je nutné si vždy přečíst návod k obsluze. Před použitím je nutné produkt bezpečně otestovat. Pokud si nejste úplně jistí, jak produkt otestovat nebo si nejste jistí, jestli je produkt bezpečný a nabyl/a jste přesvědčení, že existuje možnost poškození materiálu nebo újmy na zdraví člověka či zvířat, v takovém případě produkt, prosím, nepoužívejte. Informujte o vašem podezření prodejce a produkt vraťte. Všechny produkty používáte na vlastní nebezpečí.

Snažíme se poskytovat co nejdetailnější popisy a obrázky produktů. Nemůžeme však zaručit, že veškeré informace a obrázky produktů jsou stoprocentně přesné. V případě nejasností si přesnost informací ověřte u prodejce.

PRÁVO NA ODSTOUPNÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě smluv uzavřených na dálku nebo smluv uzavřených mimo obchodní prostory má spotřebitel právo nás v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele během 14 dnů informovat o odstoupení od kupní smlouvy, aniž by musel uvádět důvody svého rozhodnutí. Spotřebitel je fyzickou osobou, která produkty a služby využívá pro účely mimo její profesionální nebo ziskovou aktivitu. Možnost odstoupit od kupní smlouvy v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele se NEVZTAHUJE na právnické osoby.

Kupující, který odstoupí od kupní smlouvy nebo objednávky je povinen vrátit zboží nepoškozené, v původním balení a ve stejném množství. V případě, že si prodejce všimne, že je vrácené zboží poškozené nebo že mu kupující nevrátil správné množství, prodejce má právo odmítnout odstoupení od kupní smlouvy, které kupující navrhl, a kupující je pak povinen vyrovnat případně škody.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nemáte v následujících případech:

 • pokud nebyl produkt nebo produkty vráceny v původním nepoškozeném balení
 • pokud byl produkt použit a nese viditelné známky použití
 • pokud jste nám neposkytl/a správné informace, abychom vás mohli najít v záznamech
 • pokud je produkt jednorázový a nelze ho již použít
 • pokud bylo poškození způsobeno nesprávným použitím

Můžete naši společnost požádat o odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení, ve kterém dáte zřetelně najevo, že tak chcete učinit.

Můžete nám poslat oznámení o odstoupení:

 • dopisem na adresu společnosti;
 • v digitální formě na e-mail [email protected], v takovém případě vám ihned potvrdíme, že jsme vaše oznámení obdrželi;
 • na zadní straně faktury zaznačit, že produkt vracíte, a poté jej spolu s fakturou zaslat zpět na naši adresu.

Pokud žádost o odstoupení od smlouvy pošlete včas, považuje se za platnou. Důkazní břemeno využití práva na odstoupení od kupní smlouvy náleží spotřebiteli.

Podmínky odstoupení od kupní smlouvy:

Zákon o ochraně spotřebitele 

Pokud od smlouvy odstoupíte po obdržení zboží, musíte jej vrátit ve lhůtě 14 dní od odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na naši adresu. Pokud zboží odešlete zpět během zmíněné čtrnáctidenní lhůty, v takovém případě jste zboží vrátil/a v čas bez ohledu na to, kdy k nám dorazí. Produkt musíte vrátit nepoškozený, ve stejném množství a v původním, nepoškozeném obale. Poškozené produkty, produkty v jiném množství a produkty v jiném než původním nebo nepoškozeném balení nelze vrátit. Zboží odesílejte zpět jako balík, nikoliv jako dopis. V případě odstoupení od kupní smlouvy platíte pouze náklady na vrácení zboží.

Pokud jste již zboží obdržel/a a chcete od smlouvy odstoupit, jste povinen/na dané zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů poté, co odešlete oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě bude peněžní náhrada přijaté platby zadržena, dokud nebude vrácené zboží námi vyzvednuto nebo dokud nám nepošlete důkaz, že jste zboží odeslal/a na naši adresu. Nejrychlejší a nejsnazší metodou vrácení peněz je IBAN (běžný účet). Zašlete nám, prosím, číslo vašeho běžného účtu nebo jej napište do příslušného formuláře k odstoupení od kupní smlouvy.

Doporučujeme, abyste nám před samotným vrácením zboží zaslal/a upozornění e-mailem.

Pokud produkt nefunguje, jak by měl, nebo nesplňuje vaše očekávání, kontaktujte, prosím, naši technickou podporu. Tím zabráníte případnému chybnému použití produktu a jeho poškození, stejně jako poškození jiných předmětů.

Reklamace produktů, které byly poškozeny v důsledku nesprávného použití, se kterými bylo zacházeno způsobem ne nutně potřebným k určení podstaty, charakteru a výkonu produktu, nebudou přijaty. Pokud budete chtít takový produkt převzít poté, co byla vaše reklamace odmítnuta, zašleme vám jej a naúčtujeme vám náklady spojené s jeho dopravou.

Ochrana údajů

Vaše osobní údaje budou chráněny v souladu s platnými právními předpisy. Informace získané při objednávce zboží budou využity k odesílání nabídek, faktur a další nezbytné obchodní komunikaci mezi vámi a prodejcem. Uživatel je též zodpovědný za ochranu svých osobních dat tím, že se bude starat o bezpečnost svého uživatelského jména a hesla za použití řádného antivirového softwaru na svém počítači.

Dostupnost informací

Prodejce se zavazuje vždy poskytovat kupujícímu následující informace:

 • identita společnosti (název a registrované sídlo společnosti, registrační číslo),
 • kontaktní informace, které umožňují rychlou a efektivní komunikaci (e-mail, telefonní číslo),
 • podstatné charakteristiky zboží a služeb (včetně služeb poskytovaných po prodeji),
 • konečná cena zboží a služeb včetně daně nebo metody kalkulace ceny, pokud v důsledku povahy zboží nebo služeb nebylo možné určit cenu předem,
 • dostupnost produktu (každý produkt nebo služba uvedené na webové stránce by měly být k dispozici v rozumném čase),
 • podmínky platby, podmínky doručení produktu nebo poskytnutí služby (metoda, místo a datum doručení),
 • informace o jakýchkoliv dodatečných nákladech spojených s přepravou, dopravou nebo doručením, nebo varování o možném vyvstání takových nákladů, pokud není možné je spočítat předem,
 • doba trvání platnosti nabídky,
 • podmínky, termíny a postupy v případě odstoupení od kupní smlouvy; v případě potřeby, jestli a jaké jsou náklady na vrácení zboží,
 • vysvětlení postupu při zvážení reklamace včetně všech podrobností kontaktní osoby nebo zákaznického servisu;
 • Na webové stránce se mohou naskytnout chyby, které nemůžeme ovlivnit a za které neneseme zodpovědnost. V případě hrubých odchylek v oblasti cen nebo technických informací vás o nich upozorníme v průběhu vaší objednávky.

Mimosoudní vyrovnání ve věci sporů a dalších právních záležitostí

Prodejce udělá, co je v jeho silách, aby vyřešil jakékoliv možné neshody přátelskou cestou. Pokud to však není možné, právo na urovnání takových sporů má judikatura Rumunské republiky.

Informace o společnosti:

Stenik Digital LLC

IČ: 40640238

Spisová značka: J35/991/2019

Adresa: STR. ABRUD 16, TIMISOARA

 

KOMUNIKACE

Stenik Digital bude uživatele kontaktovat jen a pouze přes vzdálené komunikační prostředky, pokud nebude uživatel výslovně proti. Elektronické a/nebo SMS zprávy s reklamním obsahem budou obsahovat následující informace:

 • budou jasně a jednoznačně označeny jako zprávy s reklamním účelem,
 • odesílatel bude jasně označen,
 • výprodeje, propagace a další marketingové techniky budou řádně označeny.

Podmínky účasti v nich budou také jasně definovány:

 • způsob, jak se odhlásit z odběru těchto zpráv pro reklamní účely bude jasně uveden,
 • Stenik Digital bude otevřeně respektovat, pokud se uživatel rozhodne nepřijímat zprávy s reklamním obsahem.

NÁZORY / KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ

Názory, komentáře nebo hodnocení produktů napsané zákazníky jsou součástí funkcionality webu a cílené na komunitu uživatelů. Poskytovatel služeb umožňuje psát názory každému registrovanému uživateli online obchodu a před konečnou publikací takové názory poskytovatel zkontroluje. Poskytovatel nebude publikovat názory, například příspěvky, které jsou jakýmkoliv způsobem urážlivé, ofenzivní, obscénní nebo podle názoru poskytovatele nebudou dalším uživatelům a návštěvníkům webu k užitku.

Odesláním názoru nebo komentáře uživatel výslovně souhlasí s podmínkami užívání a dovoluje poskytovateli publikovat celý text nebo jeho část ve všech elektronických a jiných médiích. Poskytovatel má právo tento obsah užívat na neurčito a k jakýmkoliv účelům, které jsou v obchodním zájmu poskytovatele, včetně publikace v reklamách nebo další marketingové komunikaci. Kromě toho autor názoru prohlašuje a stvrzuje, že je majitelem materiálu a morálního práva na svůj psaný názor a komentář, a že toto právo na neurčito předává společnosti Stenik Digital.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stenik Digital respektuje a chrání vaše soukromí. Níže si přečtěte, jak zacházíme s vašimi osobními údaji.

Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje zpracování dat, která nám byla poskytnuta nebo která byla shromážděna naší digitální platformou, která našim uživatelům umožňuje používat naši webovou stránku a využívat našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s obecnými regulacemi EU o ochraně dat a místními zákony.

Právní základ zpracování osobních údajů

Když zpracováváme osobní údaje v souvislosti se smlouvou nebo potenciální smlouvou s vámi, právním základem jejich zpracování je, že jsou tyto údaje potřebné k obchodnímu plnění kupní smlouvy s vámi nebo před uzavřením takové smlouvy. Pokud je právním základem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoliv stáhnout; to však neovlivní legalitu zpracování údajů společností Stenik Digital během období předtím, než byl tento souhlas stažen. Pokud poskytneme osobní údaje bezpečnostním složkám nebo dalším vládním organizacím, učinili jsme tak proto, že je to naše právní povinnost.

Důvod a účel shromažďování osobních údajů společností Stenik Digital

Hlavní kategorie údajů, které Stenik Digital shromažďuje, jsou popsány zde, stejně jako hlavní účely jejich shromažďování:

 • Jako součást obecných obchodních postupů společnosti Stenik Digital

Shromažďujeme osobní údaje o návštěvnících webové stránky, zákaznících, dodavatelích (včetně dodavatelů třetích stran). Tyto informace mohou zahrnovat jméno jedince, kontaktní údaje a další informace potřebné k uzavření obchodu s vámi nebo vaší organizací.

 • Ke zodpovězení vašich dotazů

Pokud nás kontaktujete e-mailem, poštou nebo prostřednictvím našich digitálních platforem nebo dalších komunikačních kanálů, můžete svolit k uvedení osobních údajů včetně vašeho jména, emailové adresy nebo dalších kontaktních informací. Tyto osobní údaje nám umožňují zodpovědět vaše dotazy, připravit vhodné kroky a nabídky na nákup produktů, a umožňují nám odpovědět vám v případě, že budete mít jakékoliv další požadavky.

 • Kupující a potenciální kupující

Shromažďujme osobní údaje našich klientů a potenciálních klientů včetně jména, kontaktních údajů, informací o debetních a kreditních kartách, půjčkách a další informace. Tyto údaje potřebujeme k obchodování s jednotlivci nebo organizacemi. Údaje posíláme logistickým partnerům, kteří se díky nim mohou o vaši objednávku postarat a produkt vám dodat. Automatické shromažďování údajů o digitálních nástrojích nám umožňuje starat se o bezpečnost uživatelů našich stránek.

 • Vývoj obchodu

Osobní údaje, které nám svěříte nebo které jsou automaticky shromážděny prostřednictvím našich digitálních nástrojů, budou použity k tomu, abychom lépe poznali uživatele našich produktů, a budou základem pro relevantní zprávy a nabídky, až nás příště kontaktujete. Osobní údaje budou využity ke zlepšení našich produktů, postupů a webové stránky.

 • Komunikace a marketing

Vaše osobní údaje můžeme s vaším svolením v případě potřeby využít k tomu, abychom vás informovali o obchodu, produktech a službách společnosti Stenik Digital. Pokud nechcete, aby společnost Stenik Digital vaše osobní údaje tímto způsobem využívala nebo pokud si nepřejete dostávat další informace, můžete se kdykoliv odhlásit z odběru novinek. Na spodní straně různých komunikačních prostředků najdete odkaz, jehož prostřednictvím se můžete odhlásit, nebo nás za tímto účelem kontaktujte e-mailem. Vaše údaje během dvou měsíců od odhlášení odběru smažeme z našeho systému za předpokladu, že vaše údaje neuchováváme za dalším právním účelem, například pod vaším svolením.

 • Průzkumy pro návštěvníky a zákazníky

Osobní údaje o návštěvnících našeho webu můžeme shromažďovat jako součást průzkumů o službách a produktech společnosti Stenik Digital.

 • Analýza zájmů návštěvníků a zákazníků

Máme právo shromažďovat osobní údaje od zákazníků nebo návštěvníků naší webové stránky za účelem dodávky jistých produktů a analýzy zájmů našich zákazníků.

 • V souladu se zákonem

Máme právo shromažďovat osobní údaje způsobem, který vyžaduje a povoluje zákon. S osobními a neosobními údaji, které shromažďujeme, je zacházeno důvěrně. Tyto údaje nebudou prodávány ani předávány třetím stranám kromě případů uvedených v tomto prohlášení.

Jak shromažďujeme vaše údaje

Informace, které nám poskytnete, shromažďujeme, když nás kontaktujete s dotazy na produkty, služby nebo informace, když se přihlásíte na naší webové stránce, účastníte se diskusí na veřejných fórech a dalších aktivit prostřednictvím našich digitálních nástrojů, když vyplňujete naše zákaznické dotazníky nebo s námi jinak komunikujete. Údaje shromažďujeme pomocí různých technologií, jako například „cookies“.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat dál kromě níže uvedených výjimek:

 • Když budou přidružené společnosti nebo třetí strany vykonávat službu naším jménem, například odpovídat na vaše žádosti nebo doručovat zásilky a služby zákazníkům apod. Tyto společnosti mají zakázáno využívat vaše osobní údaje k účelům, které jsme po nich nepožadovali nebo nejsou vyžadovány zákonem.
 • Když sdílíme osobní údaje v rámci společnosti nebo se třetími stranami v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany našich klientů, chráníme naše práva a majetek v souladu s právními procesy nebo v dalších případech, pokud věříme, že je předání údajů vyžadováno zákonem.

Váš dohled a vaše rozhodnutí

Poskytujeme vám jistý dohled a rozhodování ve věci shromažďování, užívání a sdílení vašich údajů. V souladu s místními zákony může váš dohled a rozhodování zahrnovat následující aspekty:

 • Můžete změnit své rozhodnutí ve vztahu k objednávkám, novinkám a upozorněním.
 • Můžete se rozhodnout, jestli od nás chcete dostávat reklamní zprávy o našich produktech a službách, které by vás dle našeho úsudku mohly zajímat.
 • Můžete se rozhodnout, jestli chcete dostávat upozornění ohledně cílených reklam z reklamních sítí, poskytovatelů výměny dat, obchodních analytiků a dalších služeb.
 • Můžete si vyžádat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, za účelem úpravy nesprávných nebo neúplných údajů, a za jistých podmínek můžete požádat, abychom veškeré vaše osobní údaje smazali z našich záznamů (právo každé fyzické osoby).

O tento dohled, rozhodnutí a vyžádání přístupu k vašim osobním údajům můžete požádat tak, že nám zavoláte nebo nás kontaktujete poštou a následně se budete řídit obdrženými instrukcemi. Vezměte, prosím, na vědomí, že nemusíme být schopni vám některé produkty nebo služby poskytnout, pokud nám neumožníte shromažďovat vaše osobní údaje, a že některé naše služby nemusí být schopny vzít vaše zájmy a preference v potaz. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně konkrétních informací, které o vás zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte, prosím, Stenik Digital poštou. V průběhu jednoho měsíce na vaši žádost odpovíme s možností prodloužení termínu na další měsíc. V případě prodloužení vás upozorníme v průběhu jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Bezpečnost, integrita a uchovávání dat

Bezpečnost, integrita a důvěrnost vašich údajů je pro nás velice důležitá. Naše společnost praktikuje technická, administrativní a fyzická opatření, která jsou navržena k ochraně vašich údajů před neautorizovaným přístupem, odhalením, použitím a úpravami. Pravidelně kontrolujeme bezpečnostní postupy, abychom zajistili vhodné a moderní technologie a metody. Vezměte, prosím, na vědomí, že navzdory našim nejlepším snahám nejsou žádná opatření absolutní nebo taková, aby nebylo možné je obejít. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné pro účely uvedené v tomto prohlášení o bezpečnosti, pokud nebude zapotřebí nebo pokud zákon neumožňuje toto období prodloužit. Tyto informace budeme pravidelně upravovat, aby byly neustále aktuální.

Změny v prohlášení o soukromí

Čas od času můžeme toto prohlášení pozměnit, abychom ho uzpůsobili nejmodernějším technologiím, průmyslovým praktikám, regulačním požadavkům nebo dalším účelům. Platná verze prohlášení o ochraně osobních údajů bude publikována na našich digitálních platformách. Doporučujeme, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně četl/a a pokud to bude místní zákon vyžadovat, před jakoukoliv změnou vás požádáme o svolení.

Dotazy a stížnosti

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti vůči těmto zásadám o ochraně osobních údajů, kontaktujte, prosím, společnost Stenik Digital poštou. Pokud nejste spokojen/a se způsobem, jakým se zachází s vašimi osobními údaji, můžete podat stížnost. K tomu využijte naše kontaktní informace uvedené na konci tohoto prohlášení. V případě stížnosti musíte Stenik Digital poskytnout vaše kontaktní údaje. Vaši stížnost zpracujeme a do 30 dnů na ni odpovíme.